Adatvédelem

Adatvédelmi hozzájárulás és tájékoztatás

1. Az adatkezelésre jogosult személy

VEDUS Kereskedelmi és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31/C. 02. em. 09., Cg.01-09-882721) tagjai, valamint alkalmazottai. Az adatkezelés célja miatt az adatvédelmi nyilvántartásba vételt nem igényli.

2. Az adatkezelés célja

Az adatokat a Vedus Kft. kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából és a Vedus Kft. által kínált termékekre kötött adásvételi szerződés alapján kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás a honlapon leadott név és e-mail regisztrációval, továbbá a megrendelés leadásával kerül megadásra.

4. A kezelt adatok köre

Fogyasztó neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma.

5. Az adatfeldolgozásra jogosult személy

VEDUS Kereskedelmi és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31/C. 02. em. 09., Cg.01-09-882721) tagjai, valamint alkalmazottai, továbbá a VEDUS Kft. által a könyvvezetésre-bizonylatolásra megbízott személyek. Jelenleg a könyvelő [Ügyfél Kft., székhelye, cégjegyzékszáma, személyében felelős személye]

6. Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára

A VEDUS Kft. kizárólag a bizonylatolásra és könyvvezetésre vonatkozó szabályok megtartásához továbbíthatja a fogyasztónak a bizonylatokban [=számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat, számviteli törvény 166.§ (1) bek.] kötelezően megadandó adatait.

7. Az adatkezelés időtartama

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelővel szerződést kötő fogyasztó azon adatait, melyek a bizonylatok kötelező adattartalmát képezik, a bizonylatokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő időtartamban őrzi és kezeli az adatkezelő.

A fentieken túlemenően az adatkezelő a fogyasztó adatait a fogyasztó kérésére törli a nyilvántartásából.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá: Krekács László, Sebes Ildikó, továbbá a jogszabályok által feljogosított harmadik személyek.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége: [Krekács László, info@nyulcipobolt.hu].

10. Az adatkezelésre vonatkozóan minden fogyasztóra (=vevőre) a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez hozzájárulok.

hírlevél

Szeretnél értesülni legújabb akcióinkról, vagy a legfrissebb termékekről, fejlesztésekről? Iratkozz fel hírlevelünkre, így akár jelentős összegeket takaríthatsz meg jól időzített vásárlásoddal!

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje, és hírlevelet küldjön a számomra.
Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.
Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje, és hírlevelet küldjön a számomra. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.

írj nekünk

Kérdésed van? Nem vagy benne biztos, hogy a  megfelelőt választod? A futással kapcsolatos dilemmába kerültél? Írj nekünk, hátha egy jó ötlettel segíthetünk!

ELÉRHETŐSÉG

Kapcsolatba léphetsz velünk telefonon, emailben, de a legjobb, ha befáradsz üzleteinkbe, ahol személyre szabott segítséget kaphatsz. Boltjaink frekventált, jól megközelíthető helyen találhatók.

RÓLUNk
MÉRETTÁBLÁZATOK
AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA
VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK